Yaşam Paylaşım Anaokulları olarak Misyonumuz

3-6 yaş çocuklarının okul öncesi eğitiminden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak,
3-6 yaş çocuklarının eğitim sürecinde kullanabilecekleri nitelikli eğitim materyali ve kitap üretmek,
Ülkemizde okul öncesi eğitimin hem nicelik, hem de nitelik yönünden gelişmesini desteklemek,
Ülkemizde okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklara fırsat ve imkan eşitliğini sağlayacak hizmetler sunmak,
Okul öncesi eğitim alanının bir bilim olarak gelişmesini sağlayacak nitelikteki bilimsel çalışmalara destek vermek,
Anne ve babaların daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmeleri için eğitimsel destekler sunmak,
Okul öncesi eğitim alanında çalışan profesyonellerin ( yönetici, öğretmen ve uzman vb.) mesleki gelişimlerini desteklemek ve istihdam etmektir.
 
              Yaşam Paylaşım Anaokullarında, akademisyenlerden oluşan akademik kurul tarafından hazırlanan eğitim programları, sınıf öğretmenleri tarafından yerelleştirilmekte, kurumun ve çocukların ihtiyaçları, beklentileri ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak özelleştirilmektedir.
 
                Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN yönetiminde, 48. aydan itibaren çocuklarımızın davranış ve uyum düzeyleri ile ilgili risk analizini yapıyoruz.  Dikkat, bellek, kavram, kaba ve ince motor, hareketlilik, dürtüsellik, okuma-yazma, matematik, bağımlılık, kaygı, olumsuz davranma alanlarında raporlar düzenliyor ve velilerimizle paylaşımlarda bulunuyoruz.
                Kullandığımız okul-aile aplikasyonuyla, velilerimizin telefonlarına yükledikleri program ile, günlük aktiviteler hakkında anne babalar anında bilgi sahibi oluyor, paylaştığımız fotoğraflarla ve raporlarla günlük programı takip edebiliyorlar.
 
                Öğretmenlerimizin temel görevi, çocuklar için yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirecek, eğitimsel ortamlar hazırlamak ve merak duygularını harekete geçirecek şekilde rehberlik etmektir.
 
                Sizleri de en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle