Modern dans bale

Yaratıcılığa dönük, katılımcı kişisel yeteneklerini ortaya çıkaran bir sanat eğitimi olan modern dans ve bale, çocuklarda kendini doğru ifade etmeyi doğru düşünmeyi özgüven ve motivasyonu geliştirir. Bu becerilerin erken yaşta kazanılması şüphesiz okul başarısına da destek verecek ve çocuklarımızın iyi nitelikli sosyal bir çevre kazanmalarını sağlayacaktır.